معنی و ترجمه کلمه cutter به فارسی cutter یعنی چه

cutter


انبر دست ،سيم چين ،قايق پارويى( ¹ 1مترى)،برنده ،الت تراش ،نوعى کرجى ،دندان پيش
علوم مهندسى : دندانه گردان عاج سوهان
ورزش : قايق تک دکله
علوم دريايى : قايق پارويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها