معنی و ترجمه کلمه cutting alloy به فارسی cutting alloy یعنی چه

cutting alloy


علوم مهندسى : فلز سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها