معنی و ترجمه کلمه cutting capacity به فارسی cutting capacity یعنی چه

cutting capacity


علوم مهندسى : قدرت برش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها