معنی و ترجمه کلمه cutting die به فارسی cutting die یعنی چه

cutting die


برش
علوم مهندسى : صفحه برش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها