معنی و ترجمه کلمه cutting edge به فارسی cutting edge یعنی چه

cutting edge


لبه برش ،تيغه قطع سازى
علوم مهندسى : تيغه برش زنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها