معنی و ترجمه کلمه cutting press به فارسی cutting press یعنی چه

cutting press


علوم مهندسى : پرس قطع کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها