معنی و ترجمه کلمه cutting tool به فارسی cutting tool یعنی چه

cutting tool


قلم تراش
علوم مهندسى : اسکنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها