معنی و ترجمه کلمه cycle stock به فارسی cycle stock یعنی چه

cycle stock


موجودى فعال
بازرگانى : موجودى که جهت توليد در انبار نگهدارى ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها