معنی و ترجمه کلمه cycles of loading به فارسی cycles of loading یعنی چه

cycles of loading


دوره هاى بار( بارگذارى و بار برداشتن)
عمران : دوره هاى بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها