معنی و ترجمه کلمه cylinder block boring machine به فارسی cylinder block boring machine یعنی چه

cylinder block boring machine


علوم مهندسى : دستگاه سوراخ کننده بدنه سيلندر ماشين مته بلوک سيلندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها