معنی و ترجمه کلمه cylinder capacity به فارسی cylinder capacity یعنی چه

cylinder capacity


حجم سيلندر
علوم مهندسى : فضاى سيلندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها