معنی و ترجمه کلمه cylinder jacket به فارسی cylinder jacket یعنی چه

cylinder jacket


علوم مهندسى : استرى داخل سيلندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها