معنی و ترجمه کلمه cylinder liner به فارسی cylinder liner یعنی چه

cylinder liner


علوم مهندسى : بوش سيلندر
علوم هوايى : رگکش سخت و مقاوم در برابر سايش در جدار داخلى سيلندر از جنس الياژهاى سبک يا مواد نرم ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها