معنی و ترجمه کلمه cylinder-head gasket به فارسی cylinder-head gasket یعنی چه

cylinder-head gasket


علوم مهندسى : واشر سرسيلندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها