معنی و ترجمه کلمه cylinderical grinding به فارسی cylinderical grinding یعنی چه

cylinderical grinding


علوم مهندسى : دستگاه سنگ مدور

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها