معنی و ترجمه کلمه cylinderical rotary valve به فارسی cylinderical rotary valve یعنی چه

cylinderical rotary valve


علوم مهندسى : شير گردان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها