معنی و ترجمه کلمه cymatium به فارسی cymatium یعنی چه

cymatium


(معمارى )گچ برى موجى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها