معنی و ترجمه کلمه d. at به فارسی d. at یعنی چه

d. at


ناراضى از،خشنوداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها