معنی و ترجمه کلمه d. butter به فارسی d. butter یعنی چه

d. butter


کره اب کرده و اميخته با ارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها