معنی و ترجمه کلمه d. certificate به فارسی d. certificate یعنی چه

d. certificate


گواهى نامه مرخصى ،ورقه پايان خدمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها