معنی و ترجمه کلمه d. in second hand goods به فارسی d. in second hand goods یعنی چه

d. in second hand goods


سمسار،دست فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها