معنی و ترجمه کلمه d. of constitution به فارسی d. of constitution یعنی چه

d. of constitution


نازکى وجود،سستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها