معنی و ترجمه کلمه d. of judgment به فارسی d. of judgment یعنی چه

d. of judgment


روز داورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها