معنی و ترجمه کلمه d. stupid به فارسی d. stupid یعنی چه

d. stupid


بسيار کودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها