معنی و ترجمه کلمه d. wages به فارسی d. wages یعنی چه

d. wages


مزد دوبرابر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها