معنی و ترجمه کلمه d.c c. motor به فارسی d.c c. motor یعنی چه

d.c c. motor


موتور جريان مستقيم
علوم مهندسى : موتور جريان دائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها