معنی و ترجمه کلمه d.c. arc welding generator به فارسی d.c. arc welding generator یعنی چه

d.c. arc welding generator


علوم مهندسى : مولد جوشکارى جريان دائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها