معنی و ترجمه کلمه d.c. cable به فارسی d.c. cable یعنی چه

d.c. cable


علوم مهندسى : کابل جريان دائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها