معنی و ترجمه کلمه d.c. heating به فارسی d.c. heating یعنی چه

d.c. heating


علوم مهندسى : گرمايش جريان دائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها