معنی و ترجمه کلمه d.c. motor به فارسی d.c. motor یعنی چه

d.c. motor


موتور جريان مستقيم
علوم مهندسى : موتور جريان دائم موتورD.C

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها