معنی و ترجمه کلمه d.c. restoration به فارسی d.c. restoration یعنی چه

d.c. restoration


الکترونيک : برگشت دى سى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها