معنی و ترجمه کلمه d.c. transformer به فارسی d.c. transformer یعنی چه

d.c. transformer


ترانسفورماتور جريان دائم
علوم مهندسى : مبدل جريان دائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها