معنی و ترجمه کلمه d.c. winding به فارسی d.c. winding یعنی چه

d.c. winding


سيم پيچى جريان دائم
علوم مهندسى : سيم پيچى جريان مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها