معنی و ترجمه کلمه d.c. به فارسی d.c. یعنی چه

d.c.


جريان مستقيم
علوم مهندسى : جريان دائم
الکترونيک : جريان مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها