معنی و ترجمه کلمه d به فارسی d یعنی چه

d


حرف چهارم الفباى انگليسى ،علامت عدد ¹ 5در اعداد رومى
کامپيوتر : رقمى در سيستم عدد نويسى مبناى شانزده که متناظر با عدد 13 در سيستم دهدهى است
ورزش : نيمدايره قسمت عقبى سطح ميز بيليارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها