معنی و ترجمه کلمه daa به فارسی daa یعنی چه

daa


Data Access Arangement
کامپيوتر : ترتيب دستيابى داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها