معنی و ترجمه کلمه dab به فارسی dab یعنی چه

dab


تر کردن ،کهنه را نم زدن ،با چيزنرمى کسى رازدن يا نوازش کردن ،اندکى ،قطعه ،تکه ،اهسته زدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها