معنی و ترجمه کلمه dabate به فارسی dabate یعنی چه

dabate


مناظره کردن ،مباحثه کردن( در)،مناظره ،مباحثه ،بحث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها