معنی و ترجمه کلمه dabbing به فارسی dabbing یعنی چه

dabbing


پرداخت کردن سنگ
معمارى : نم زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها