معنی و ترجمه کلمه dabble به فارسی dabble یعنی چه

dabble


رنگ پاشيدن ،نم زدن ،(کم کم )تر کردن ،دراب شلپ شلپ کردن ،سرسرى کارکردن ،بطور تفريحى کارى راکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها