معنی و ترجمه کلمه dacron به فارسی dacron یعنی چه

dacron


نام تجارتى الياف مصنوعى ،پارچه داکرون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها