معنی و ترجمه کلمه dactyl به فارسی dactyl یعنی چه

dactyl


انگشت ،(درشعر )کلمه اى داراى سه هجا که هجاى اول بلند و دو هجاى بعدى ان کوتاه باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها