معنی و ترجمه کلمه dactyliography به فارسی dactyliography یعنی چه

dactyliography


نگين سازى ،نگين نويسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها