معنی و ترجمه کلمه dactylus به فارسی dactylus یعنی چه

dactylus


(ج.ش ).بند يا مفصل بزرگ پاى حشرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها