معنی و ترجمه کلمه dado plane به فارسی dado plane یعنی چه

dado plane


علوم مهندسى : رنده کام کنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها