معنی و ترجمه کلمه dado به فارسی dado یعنی چه

dado


علوم مهندسى : فاق دراوردن
معمارى : ازاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها