معنی و ترجمه کلمه daily bread به فارسی daily bread یعنی چه

daily bread


روزى ،نان يارزق روزانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها