معنی و ترجمه کلمه daily flood peak به فارسی daily flood peak یعنی چه

daily flood peak


عمران : حداکثر سيل روزانه
معمارى : بيشينه روزانه سيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها