معنی و ترجمه کلمه daily position summary به فارسی daily position summary یعنی چه

daily position summary


علوم نظامى : خلاصه وضعيت محل کشتيها در روى اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها