معنی و ترجمه کلمه daily range of soil temperature به فارسی daily range of soil temperature یعنی چه

daily range of soil temperature


عمران : دامنه تغييرات حرارت روزانه خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها